Hva er mindfulness?

Mindfulness kan forklares som trening av oppmerksomheten. Du trener på å være mer oppmerksomt til stede i hverdagslige situasjoner og trener på formelle meditasjonsøvelser.
Meditasjon handler om å observere det som er akkurat slik som det er. Uansett hva det er. Å være i kontakt med øyeblikket, akkurat her, og akkurat nå.

Vi skiller mellom:

 • Formelle øvelser i oppmerksomhetstreningen. Dette innebærer å sette av tid for å meditere og trene. Yoga, gående eller sittende øvelser og kroppsskanning hører til den formelle treningen.
 • Uformelle øvelser i oppmerksomhetstrening er å få mer nærvær i det daglige livet. Å legge merke til det som er akkurat slik som det er. Ut av autopiloten og inn i bevisste handlinger.

Mindfulness-meditasjon er ikke noe mystisk. Det handler ikke om å nå en bestemt tilstand eller å sveve ut og langt bort. Det handler ikke om mantra, noe religiøst eller alternativt. Meditasjon handler om praksis. Dette vil si det samme som å gå på treningsstudio og trene muskler. Her trener du en muskel – og den sitter i hjernen. Istedenfor «time out» tar du en «time in», og retter oppmerksomheten innover – utforsker sinnet.

Hva handler mindfulness om:

 • Ledelse av seg selv og andre
 • Tilstedeværelse, å være i nuet
 • Trening av vår egen hjerne
 • Meditasjonsform
 • Konsentrasjon og innsikt
 • Trening på økt nærvær i situasjoner, være til stede når det gjelder
 • Ut av vaner, ut av autopilot
 • Bedre evne til å håndtere stress
Mindfulness

Mindfulness handler om evnen til å være til stede i øyeblikket, i nåtid. Evnen til å klare å ha oppmerksomhet på det som pågår akkurat nå. Videre innebærer det også at dennetilstedeværelsen bærer preg av en vennlig, ikke-dømmende, tålmodig og aksepterende holdning.

Vil du være mer til stede i ditt eget liv ? Les mer

Kanskje du er ganske fornøyd med livet, men ønsker likevel å undersøke litt om mindfulness i en gruppe.

Ved å begynne med mindfulness-øvelser kan du få bedre oversikt over livet ditt og det blir mindre stress rundt deg. Du kan få mer energi og ro i hverdagen din. Du utvikler en annerledes, klokere form for oppmerksomhet.

Tankene har en tendens til å hoppe fra det ene til det andre. Hjernen klarer ikke å skille mellom tanker og virkelige trusler. Dette kan forårsake stress-aktivering i kroppen og sinnet. Mindfulness-praksis lærer å la tankene passere på en fornuftig måte.

Å fokusere bevisst oppmerksomt på øyeblikket med aktiv bruk av aksept og ikke-dømmende holdning, bidrar til at nerve-systemet roer seg. Hvordan du forholder deg til dine egne tanker og følelser er en ferdighet, som kan trenes på lik linje som all annen trening.

Ved å praktisere mindfulness-øvelser, opparbeider du en bedre kontakt med egen kropp og sinn. Dette gjennom de aktive selvobservasjonene disse øvelsene består av, og ved å ha oppmerksomheten på det man opplever i øyeblikket av kroppslige fornemmelser, følelser, drifter, impulser, tanker osv.

Med bedre tilgang og kjennskap til informasjon om kroppen og sinnet ditt, blir du i bedre stand til å regulere kropp, sinn og adferd. Dette kan innebære en mer bevisst og aktiv selvregulering, men også en mer ubevisst regulering hvor kroppen og sinnet er bedre egnet til å regulere seg selv.

Immunforsvaret er et godt eksempel på kroppens selvregulering. Studier har påvist at en praksis med regelmessige mindfulness-øvelser har en positiv effekt på immunforsvaret.

Andre gevinster av å være mer mindful:

 • Økt energinivå
 • Økt fokus på det du gjør
 • Økt konsentrasjon
 • Bedre samarbeidsevne
 • Bedre søvnkvalitet
 • Mer hensiktsmessig stress-mestring
 • Forebygge stressreaksjoner
 • Mestring av smerte
 • Forebygge psykiske lidelser
 • Mindre konflikter i nære relasjoner
 • Økt arbeids- og livsglede

Mindfulness kan dermed bidra til økt livskvalitet og bedre mental og somatisk helse. Dette gjelder for de fleste, både for personer med og uten diagnoser.

Er dette noe for deg?

Forskning
http://forskning.no/smertelindring/2015/08/mindfulness-hjelper-smertepasienter
https://www.mindfulnesscenter.se/forskning/forskningsrapporter/broestcancerstudien/

Kontakt meg

Send meg gjerne en e-post om du lurer på noe :)

Not readable? Change text. captcha txt